Prawo Cywilne

młotek i pionki

Prawo cywilne to gałąź prawa obejmująca zespół przepisów regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności.

Zakres prawa cywilnego obejmuje:

 • prawo rzeczowe,
 • prawo zobowiązań,
 • prawo spadkowe,
 • prawo autorskie,
 • prawo własności przemysłowej.

 

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w dziedzinie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zakres działań kancelarii obejmuje:

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych oraz handlowych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się, czynów niedozwolonych, umów, wypadków komunikacyjnych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • reprezentację w postępowaniach polubownych i sądowych dotyczących stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, uregulowania stanu prawnego nieruchomości, eksmisji, wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z lokali, zniesienia współwłasności, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu immisji, naruszenia własności i posiadania,
 • ustanawianie i znoszenie ograniczonych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie, zastaw),
 • reprezentację w postępowaniach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku,
 • pomoc w postępowaniu wieczystoksięgowym.