Prawo Spadkowe

mały domek i worekPrawo spadkowe to gałąź prawa normująca zasady dziedziczenia, której źródłem jest Kodeks Cywilny. Reguluje ono przechodzenie praw i obowiązków majątkowych z osoby zmarłej na jej spadkobierców.

Kancelaria zapewnia pomoc z zakresu prawa spadkowego w sytuacjach:

  • kiedy jest spisany testament – czyli oświadczenie woli zmarłego posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych dotyczące podziału i rozporządzenia majątku. Testament może mieć formę tradycyjną (testament własnoręczny, notarialny, alograficzny) lub szczególną (np. testament ustny, podróżny, wojskowy),
  • kiedy następuje dziedziczenie ustawowe – zmarły nie pozostawił testamentu lub został on unieważniony.

 

Usługi obejmują w szczególności doradztwo i reprezentację w urzędach oraz w postępowaniach sądowych, w sprawach:

  • związanych z przyjęciem albo odrzuceniem spadku,
  • o stwierdzenie nabycia spadku, otwarcia testamentu,
  • dotyczących wydziedziczenia, uznania za niegodnego dziedziczenia,
  • o zachowek, zapis zwykły i windykacyjny,
  • o dział spadku, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
  • dotyczących odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • o wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.