Windykacja

pieniądze na rękachKancelaria oferuje pomoc w odzyskiwaniu wierzytelności. Dotyczy ona zarówno przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Klienci reprezentowani są na etapie przesądowym, postępowania sądowego oraz postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Kancelaria ustanawia także prawne zabezpieczenia wierzytelności w postaci hipotek oraz zastawów i zajmuję się zgłaszaniem wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz monitorowaniem ich przebiegu.