Prawo rodzinne

młotek i zeszytPrawo rodzinne to zbiór przepisów prawnych ujętych m.in. Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Prawo to reguluje stosunki majątkowe i osobiste powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki między rodzicami a dziećmi oraz stosunki wynikające z pokrewieństwa lub powinowactwa.

Kancelaria oferuje wsparcie i pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Usługi wykonywane są zgodnie z podstawowymi zasadami zawartymi w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym:

 • zasadą dobra dziecka,
 • zasadą ochrony rodziny,

 

Wiem, że prawo rodzinne jest dziedziną wymagającą odpowiedniego podejścia oraz empatii. Kancelaria towarzyszy klientom w tym trudnym czasie, zajmując się m.in.:

 • sporządzaniem pozwów i innych pism procesowych,
 • udział w negocjacjach pozasądowych,
 • reprezentację w sporach i postępowaniach sądowych,
 • kompleksowe doradztwo.

 

Usługi świadczone są w sprawach dotyczących:

 • rozwodów i separacji,
 • stosunków małżeńskich;
 • alimentów – podwyższenia, zmniejszenia, zniesienia obowiązku alimentacyjnego,
 • władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka,
 • ustalenia ojcostwa, ustalenia macierzyństwa,
 • zaprzeczenia ojcostwa, zaprzeczenia macierzyństwa,
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej i podziału majątku wspólnego,
 • opieki, kurateli, przysposobienia.

 

Gwarantowana jest pełna poufność i dyskrecja.