Prawo Nieruchomości

Prawo nieruchomościPrawa nieruchomości dotyczą powstania, treści, zmiany i ustania prawa własności nieruchomości oraz innych praw rzeczowych do nieruchomości takich, jak użytkowanie wieczyste czy służebności gruntowe.

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc z obszaru praw nieruchomości dla przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Działania obejmują doradztwo prawne, udział w negocjacjach oraz reprezentację w postępowaniach cywilnych i administracyjnych – przed organami administracji państwowej, samorządowej oraz sądami administracyjnymi.
Kancelaria zajmuje się m.in.:

  • rzeprowadzaniem badań prawnych nieruchomości i regulacją ich stanów prawnych,
  • sporządzaniem oraz wydawaniem opinii do różnego rodzaju umów m.in. kupna/ sprzedaży, ustanowienia użytkowania wieczystego, umowy deweloperskiej czy zniesienia współwłasności,
  • opiniowaniem oświadczeń ustanawiających m.in. użytkowanie nieruchomości, służebności gruntowe,
  • doradztwem przy ustanawianiu hipoteki,
  • pomocą w sprawach o zakładanie ksiąg wieczystych i modyfikacji ich treści,
  • reprezentacją w sprawach o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, rozgraniczenie nieruchomości oraz dział spadku, którego częścią jest nieruchomość,
  • reprezentacją w sprawach o wypłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
  • doradztwem przy negocjacjach i kontraktach budowlanych oraz inwestycyjnych,
  • doradztwem dla przedsiębiorców w procesie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę.