Prawo pracy

pracownicy w kaskachKancelaria świadczy usługi z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Pomaga pracownikom w egzekwowaniu należnych im uprawnień, jak i pracodawcom poszukujących wsparcia i doradztwa w kwestii nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, sporządzania i opiniowania umów o pracę, a także:

  • opracowywania układów zbiorowych pracy,
  • regulaminów pracy,
  • wynagradzania,
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.